تاریخ شروع

2:00 ب.ظ

چهارشنبه - 1400/06/10

تاریخ پایان

2:00 ب.ظ

پنجشنبه - 1400/06/11

آدرس

سامانه آزمون آنلاین پورسینا

فایل دفترچه سوال و پاسخ آزمونهای رایگان، پس از پایان زمان برگزاری آزمون در این قسمت قابل مشاهده و دانلود میباشد.

دانلود دفترچه آزمون